Camera cặp lề - Camera sườn
Mã hàng: 128
Giá: Liên hệ